Κυκλοφόρησαν και είναι ήδη best-sellers!

 Χ. ΠΑΥΛΟΥ, Υπάλληλος A.Α.Δ.Ε. - Ι. ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ, Υπάλληλος A.Α.Δ.Ε.

#
 
 

Παράγγειλε τώρα και εξασφάλισε άμεση παραλαβή!

 


 
 
 
 
Συνοδεύεται από εφαρμογή εκκαθάρισης φόρου

Ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων | Διαφορές των εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου | Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση | Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων | Συσχετιζόμενοι κωδικοί | Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και άλλα πολλά θέματα

 
 
 

Mαζί και η ηλεκτρονική έκδοση (e-book) η οποία θα επικαιροποιείται