Κλήρωση εκπαιδευτικού διαγωνισμού Αθήνα 30/03/2012