Χορηγός επικοινωνίας
 
 
 
 

Ο Όμιλος Epsilon Net και η Diginet, στο πλαίσιο ενεργειών για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενισχύσεων (VOUCHERS) για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό, διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα για τον
Β’ Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

του
Προγράμματος ΙΙΙ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»
(5η & 6η Κατηγορία)

 
 
 

Συντονιστής

________________

 
 

Παύλος Μητρόπουλος, Sales Manager, ISVs & Partnerships, NBG Pay

 
 

Εισηγητές και Θεματολογία

________________

 
 

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET


Γενική Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων & των επιλέξιμων δαπανών:

  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Οδηγίες και επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης


____


Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET


Νέα Ψηφιακή Εποχή | Σύγχρονες ψηφιακές λύσεις τιμολόγησης για τις ΜμE


____


Θάνος Παπαγεωργίου, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας DIGINET

 

Ολοκληρωμένες λύσεις για τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  • Aντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ
  • Aντικατάστασης ΦΗΜ στην εστίαση