Παράγγειλε τώρα και παράλαβε πρώτος
τα best seller των Φορολογικών Δηλώσεων!

Όπως κάθε χρόνο, οι πληρέστεροι οδηγοί της αγοράς!

_ Έντυπο εγχειρίδιο
• Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα ΦΕ 2022
• Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
• Συσχετιζόμενοι κωδικοί
_ Συνοδευτικό e.book
• Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
• Kαταγραφή όλων των βασικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Πολλά παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων
_ Ενδεικτικά θέματα
• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών υπό προϋποθέσεις
• Συντελεστές φόρου και προκαταβολής
• Ανάλυση φορολογίας εισφοράς αλληλεγγύης με καταγραφή όλων των απαλλακτικών διατάξεων
• Ανάλυση τέλους επιτηδεύματος περιπτωσιολογία απαλλαγών
• Δαπάνες και λοιπά ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή τον φόρο
• Δικαιώματα προαίρεσης
• Δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων
Παραγγελία

Epsilon Net

Follow us on social media

Facebook    LinkedIn    YouTube    Instagram